Režim dne

Vstávání žáků: žáci vstávají individuálně, popř. jsou vzbuzeni vychovatelem dle rozvrhu školy a tréninků – provedou osobní hygienu, před odchodem řádně uklidí svůj pokoj – snídani budou mít připravenu buď na kuchyňce (ranní trénink) nebo ve škole před vyučováním, nebo v jídelně internátu/DM

Odchod žáků z internátu: dle rozpisu tréninků a vyučování, v doprovodu (případně bez doprovodu viz tabulka)

V průběhu výuky či tréninků se žáci na internát nevrací. V případě volných hodin nesmí žáci opustit školní prostory a tento čas budou trávit pod dohledem školního pedagoga (např. ve školním klubu). V případě nemoci či zranění se žáci vrátí za doprovodu vychovatele/člena realizačního týmu zpět na internát, kde počkají do příjezdu rodičů a s nimi odjedou domů.

Návrat žáků na internát: dle ukončení výuky nebo tréninků za doprovodu vychovatele nebo člena realizačního týmu – po návratu na internát žák již neopouští jeho prostor, výjimku tvoří řádem povolené vycházky (viz. Příloha č. 1 Volný pohyb žáků mimo internát), a v případě, že se domov mládeže nachází v uzavřeném areálu, může vychovatel povolit vycházku v prostoru areálu (viz. Příloha č. 2 Pohyb žáků po areálu domova mládeže)

Večeře: probíhají dle specifik jednotlivých internátů

Studium: probíhá v pravidelném čase, který si nastavuje každý internát dle rozvrhu tréninků a vyučování. S výukou vypomáhají vychovatelé nebo externí učitelé.

Večerka: večerka ve 21.00 – 21.30 hodin, do té doby již musí mít žáci rozestláno a provedenou osobní hygienu

Televizní pořady a hry na PC: mohou žáci sledovat a hrát jen se souhlasem vychovatele a mimo studijní dobu – po večerce lze sledovat sportovní přenosy jen se souhlasem vychovatele

Odjezdy žáků z internátu: internátní režim končí ranním přechodem do školy v odjezdový den žáka – v případě potřeby musí být na internátě zajištěna možnost vyzvednutí věcí žáka i po školní výuce

Příjezdy žáků na internát: v neděli nebo v příjezdový den od 18.00 do 21.30 hodin – po příjezdu již žák neopouští internát.

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS