Škola

33. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 31, 318 00 Plzeň

skola

www.zs33plzen.cz/

PRAVIDLA SLEDOVÁNÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V RFA

1. Hranice školního průměru pro vstup a setrvání v RFA je 2,8 a žák nesmí mít nedostatečnou ze žádného předmětu.

2. Pokud žák RFA dostane dvojku z chování je jeho setrvání v akademii považováno za podmínečné a pokud se hodnocení 
    chování nezlepší, bude žák z RFA vyloučen.

3. Prospěch žáka RFA je kontrolován určenými členy realizačního týmu (ČRT) jednou týdně.

4. Kontroluje se prospěch, zejména špatné známky (4, 5), zapomínání věcí na výuku (zapomínání DÚ, 
    ŽK atd.) a přestupky chování (poznámky, třídní     důtky, ředitelské důtky)

5. Trenér a třídní učitel posoudí nutnost studijního volna na úkor sportovní přípravy a dají toto na vědomí rodičům.

6. Realizační tým RFA sleduje celkové chování žáků a o závažnějších prohřešcích a způsobu jejich řešení informuje 
    psychologa RFA či je s ním konzultuje, popřípadě je konzultuje i s ostatními šéftrenéry RFA, aby i ti měli informaci
    o tom, jak se k takovým či podobným případům postavit.