PC rozvoj HČJ

Specifické rozcvičení

1)

Rozcvičení 4 zástupy

2)

Rozcvičení 4 zástupy 2

3)