Seminář trenérů brankářů v Pardubicích

profilovka

V Pardubicích absolvovali všichni trenéři brankařů Regionálních fotbalových akademií dvoudenní seminář. Pod vedením Petra Kouby se sešlo v Pardubicích 9 trenérů ve složení Ondřej Volšík, Martin Svoboda, Erik Jasenský, Martin Jícha, Martin Blaha, Radim Vlasák, Lubomír Hnilo, Jiří Hlaváč a Ondřej Prepsl. Postupně se věnovali praktickým ukázkám, ale i teoretickému školení. 

Seminář zhodnotil Petr Kouba: “Cílem našeho setkání bylo ujasnit si další směřování brankářského úseku, stanovit si naše priority a zásadní momenty při tréninkovém procesu brankářů. Dále jsme se domluvili na základních principech a bodech, které budeme dodržovat při trénování gólmanů. V teoretické části jsme probírali prostředí programu XPS, který půjde oficiálně od listopadu 2019 do celého fotbalového hnutí, tak abychom si i tady stanovili, jaká data, cvičení apod. jsou pro nás důležitá a podařilo se nám sjednotit postup co se týče brankářského úseku v programu XPS. Seminář naše cíle naplnil a zadali jsme si úkoly, na kterých nyní budeme pracovat. V našich schůzkách a seminářích budeme nadále pokračovat.”

V Pardubicích se gólmanům velice líbilo, což potvrzují slova Petra Kouby na závěr: “Z logistického hlediska jsme zvolili Pardubice, protože je zde dobré dopravní spojení. Navíc víme, že je zde všechno perfektně nachystané organizačně, sportovně i společensky. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě semináře podíleli.”