Pestřejší ranní tréninky akademiků

Pestřejší ranní tréninky akademiků

Vladimír Vyrobik
30.11.2022
Ostrava

V rámci zkvalitnění pohybové přípravy našich mladých akademiků, jsme do skladby ranních


nespecifických TJ zařadili dvě nová sportoviště, která budeme pravidelně využívat. První z nich je plavecký areál JEŠTĚRKA v Ostravě-Bartovicích, kde budou hráči postupně zdokonalovat svou plaveckou techniku.

Další novinkou jsou vedené hodiny thajského boxu pod vedením kvalifikovaného trenéra v gymu UFC Ostrava na ulici Adamusova.

Zařazením těchto dvou novinek očekáváme posun v silové a kondiční složce, která posune náš tréninkový proces zase o level výš a budeme se společně těšit na další vzešlé talenty z naší akademie, které pomáháme vychovávat pro český fotbal společně s jejich mateřskými kluby.

Tyto novinky jsme mohli realizovat díky podpory města OSTRAVA.

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS